• İçeriğindeki mineral katkılı çimento ile çevreye duyarlı, hava sürükleyiciler sayesinde standart şapa göre daha hafif, işlenebilirliği kolay ve hızlıdır.
  • Şantiyelerdeki göz kararı hazırlanan şap üretimi ve bunun için harcanan işçilik maliyetlerinde tasarruf sağlar.
  • Sınırlı stok alanlarında çimento, su, kum ve ekipman karmaşasına yol açmaz.