• Yüzeyde su bulunmasının istenmediği saha uygulamalarında (spor sahaları, garajlar, vb.) ve suyun drenajının istendiği uygulamalarda (perde ve panel arkaları gibi) kullanılır.