Çimbeton Hazır Beton Tesislerinde TS EN 206/TS 13515 standartları kapsamında Fabrika Üretim Kontrolü etkin olarak uygulanmaktadır.

Ürünlerimizin TS EN 206/TS 13515 standartlarına uygunluğu;

  • G Uygunluk Belgeleri ile Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) ve Kalite Güvence Sistemi (KGS) tarafından,
  • TS Uygunluk Belgesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından,

belgelendirilmiştir.