Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Çimentaş Topluluğu uzun deneyimlere dayanan birlikte yaşama bilinci olan, etrafındaki toplulukların beklenti ve sorunlarını anlayabilme yeteneğine sahip, kendisini bu toplulukların bir parçası görerek onunla birlikte büyüyen ve olgunlaşan bir organizasyon olma amacındadır. Çeşitliliğe ve dâhil olmaya olan inancımız, sadece çalışanlarımıza değil, aynı zamanda komşularımıza ve harici paydaşlarımıza duyduğumuz saygının var olma nedenidir.

Kaynakları daha etkin kullanmak, çevreye en az etkiyle faaliyetlerimizi sürdürürken komşularımızla iyi ilişkiler kurup onların ihtiyaçlarını anlayarak sorumlu ve sürdürülebilir uzun vadeli katkılar sağlamak hem sorumlu bir işin gereği ve hem de kurumsal bir bakış açısının ağırlıklı çıktılarıdır. Çimentaş Topluluğu, dünyanın bize verdiği kaynakları titizlikle kullanarak, gelecek nesiller ve kendimiz için dünyaya ve çevreye saygının bir yansıması olduğuna inanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun önemi ve toplumdaki lider rolünün bilincinde olan Grup, ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, kültür, sanat ve çevresel konularda fark yaratan itibarlı proje ve işlere destek sağlamaktadır. Bu alanlarda verdiğimiz destek ve yaptığımız bağışların ülkemiz için uzun soluklu değer yaratması ana hedef ve beklentimizdir. Topluma katkıda bulunmak ve büyümemizi toplumumuzun gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak düşünmek temel felsefemizi oluşturmaktadır.

Grup, Sosyal Sorumluluk projelerini bağlı olduğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarında belirlenen kriterlere göre planlanmaktadır.

Şirket sosyal sorumluluk faaliyetlerini hayata geçirip, sürdürülebilir örnek projeleri daha doğru yönetmek amacıyla 1987 yılında Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı'nı (ÇESVAK) kurmuştur. Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı, 1998 - 1999 öğretim yılında Işıkkent Eğitim Kampüsü adı altında büyük bir öğrenim projesini faaliyete geçirmiştir.

Işıkkent Lisesi (Işıkkent Eğitim Kampüsü) Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın finansal destekleriyle 1988 yılında kurulmuş olup, eğitimdeki gelişmiş ve araştırmacı yaklaşımı ile tanınmaktadır. Bu amaçla, uygun tesislerle donatılmış bir kampüs inşa edilmiştir. Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı, yenilikçi ve araştırmaya dayalı eğitim anlayışına sahip Işıkkent Eğitim Kampüsü’nü destekleme, geliştirme ve esin kaynağı olma adanmışlığıyla hareket etmektedir. http://www.isikkent.k12.tr/

Ayrıca, Çimentaş Türk A.Ş. desteği ve Vakfımız aracılığı ile;

  • Çimentaş İlköğretim Okulu
  • Çimentaş Lisesi
  • Çimentaş Semt Polikliniği

yatırımları tamamlanarak yönetimleri Kamuya terk edilmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) şirket politikamız, çalışanlarımıza, komşularımız ve paydaşlarımıza, çevreye, yatırımcılarımıza karşı sorumlu iş anlayışımızı referans almaktadır.

Grubumuz:

  • Yasalara saygılı olmayı,
  • Meşru ve sürdürülebilir işletme faaliyetlerini,
  • Açık ve şeffaf ortaklık ve işbirliği esaslarını,
  • İş ahlakı, dürüstlük ve saygıyı etik değerler olarak benimsemeyi,
  • İş süreçlerinin etkilerini minimize etmeyi,
  • Uzun vadeli projeleri desteklemeyi,

hedefleyen ve buna yönelik politikalar üretmeyi ilke edinmiş bir organizasyon olarak bu anlayış etrafında geliştirilen sosyal sorumluluk inisiyatiflerine öncelik vermektedir.