• Yüzey hazırlamada kullanılan tesviye amaçlı betondur.
  • Çimento dozu ile anılır. (Grobeton 250 gibi)